Vi antar dina utmaningar med handlingskraft, kreativitet och skarp juridik

Övriga tjänster

Utöver affärsjuridik är vi även verksamma inom processrätt och familjerätt. Till oss kan du vända dig om du skulle bli stämd eller behöver hjälp i en rättsprocess eller ett familjerättsligt mål.

Till familjerätt räknas exempelvis reglering av parförhållanden såsom äktenskap och registrerade partnerskap, äktenskapsförord och bodelningar, arvsfrågor, testamenten och reglering av dödsbon. Även frågor kring vårdnad av barn och förmyndarskap räknas in här.

Processrätt innefattar de regler som styr vid rättegång och andra processer. Vi vet hur regler skall tolkas, hur man värderar bevisning och hur man använder sig av juridiken för att lösa konflikter. Kontakta oss om du skulle hamna i en tvist. Vi hjälper dig i alla steg på vägen.

Bolagsjurist

Som företagare är det viktigt att ha en juridisk partner som kan er verksamhet vid de tillfällen då ni behöver juridisk hjälp. Som er bolagsjurist finns vi tillhands när ni behöver hjälp med juridiskt viktiga frågor och det juridiska perspektivet på era strategiska beslut.

Om det uppstår problem står vi redo att hjälpa er och vi erbjuder proaktiva åtgärder såsom att se till att de dokument och kontrakt ni tar fram är juridiskt hållbara, samt ger råd i frågor som bland annat gäller bolagsrätt, fastighetsrätt och finansiering.

Ni skall alltid kunna känna att ni kan vända er till oss för att få juridisk hjälp i er versksamhet.